banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của Tỉnh Kon Tum
27-10-2015

 

Ngày 12/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 7481/BKHĐT-ĐTNN về hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến đầu tư của đơn vị mình trong năm 2015 để làm cơ sở, căn cứ xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 đạt hiệu quả, chất lượng.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát thực hiện quy định tại Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT). Định hướng xây dựng hoạt động XTĐT tại văn bản số 5338/BKHĐT-ĐTNN, ngày 15/8/2014.

Tại hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 hướng dẫn việc xây dựng chương trình XTĐT năm 2016 theo các nội dung:

Về định hướng

Chương trình XTĐT cần được xây dựng theo ngành, lĩnh vực, đối tác, địa bàn xúc tiến đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Lấy cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm, đẩy mạnh XTĐT tại chỗ, hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong triển khai đầu tư, kinh doanh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Bám sát lợi thế từng vùng, từng ngành. Chọn lọc dự án có chất lượng, lợi thế, tiềm năng, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Trong năm 2016, chú trọng xúc tiến đầu tư vào địa bàn 3 vùng kinh tế động lực là Tp Kon Tum gắn với KCN Hòa Bình, Sao Mai; Vùng Kinh tế động lực Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen; Vùng Kinh tế động lực Ngọc Hồi gắn với Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, đồng thời ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, chế biến nông lâm sản…

Năm 2016, công tác XTĐT cần tập trung, có trọng điểm, tránh dàn trải, tránh hoạt động phô trương không cần thiết, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức XTĐT, tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương và tổ chức liên quan.

Nội dung các hoạt động XTĐT  bao gồm:

1. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động XTĐT.

3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

4. Xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động XTĐT.

5. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư.

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về XTĐT.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư: Đây là nội dung cơ bản của hoạt động XTĐT tại chỗ. Xác định rõ đầu mối, cơ quan hỗ trợ nhà đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội đầu tư, luật pháp, chính sách đến giải quyết các khó khăn cụ thể.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư;

Trước ngày 25/10/2015, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện và thành phố hoàn chỉnh Chương trình XTĐT năm 2016 và gửi về  Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trần Thị Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:853
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340922 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC