banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Kinh doanh bất động sản
19-10-2019

Bất động sản, nội dung đang được cập nhật!

Số lượt xem:30
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm.
Địa chỉ: 12  Nguyễn Viết Xuân; thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone: 02603913436- Fax: 02603913436; Email: ipckontum@gmail.com.
 

 

Phát triển:TNC