banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Các phòng chức năng
21-10-2019

Đang cập nhật nội dung!

 

Số lượt xem:35
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm.
Địa chỉ: 12  Nguyễn Viết Xuân; thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone: 02603913436- Fax: 02603913436; Email: ipckontum@gmail.com.
 

 

Phát triển:TNC