banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Thông tin liên hệ
21-3-2020

Địa chỉ, email và các thông tin liên quan tới công ty!

Số lượt xem:61
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm.
Địa chỉ: 12  Nguyễn Viết Xuân; thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone: 02603913436- Fax: 02603913436; Email: ipckontum@gmail.com.
 

 

Phát triển:TNC