banner
Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022
24-5-2022

Ngày 24/05/2022, Sở khoa học và Công nghệ tỉnh ban hành Công văn số 427/SKHCN-QLCN về phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022.

Theo đó, Thực hiện Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 21/KH-SKHCN ngày 24/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-SKHCN, ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Kon Tum năm 2022 (gọi tắt Ban Tổ chức cuộc thi).

Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc thi.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ khi phát động đến hết ngày 23/9/2022.

Mẫu PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (tại THỂ LỆ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022, ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2022),

Thông tin kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ  đồng thời được gửi kèm theo văn bản này.

Chi tiết tại các văn bản kèm theo. /Uploads/files/KEHOACHTHI-NGAYHOIDOIMOISANGTAO2022.pdf/Uploads/files/THELECUOCTHI2022(1).pdf/Uploads/files/Q%C4%90BHTHELECUOCTHI%20-%202022(1).pdf

 

 

 

Thanh Thúy - ipcKonTum
Số lượt xem:103
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3970315 Tổng số người truy cập: 7 Số người online:
Phát triển:TNC