banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY
14-1-2022

Ngày 13/1/2022, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLKKT về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo.

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với các nội dung như sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY

2. Tên dự án: Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo

3. Mục tiêu dự án: Sản xuất gỗ lạng, ván ép, sản xuất bột keo.

4. Quy mô dự án:

- Diện tích đất sử dụng: 15.136m2.

- Công suất thiết kế: 4.500m3/năm, công nghệ Trung Quốc và Việt Nam

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Ván lạng, bột keo.

 - Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:

STT

Hạng mục

Số tầng

Diện tích

(m2)

Diện tích sàn

Ghi chú

1

Xưởng sản xuất ván lạng

01

2.400

2.400

 

2

Kho chứa hàng

01

2.400

2.400

 

3

Xưởng sản xuất bột keo

01

225

225

 

4

Văn phòng làm việc

01

200

200

 

5

Nhà để xe

01

42

42

 

6

Nhà ăn

01

145

145

 

7

Nhà bảo vệ

01

12

12

 

8

Trạm cân

01

9

9

 

9

Khu chứa nguyên liệu

01

1.200

1.200

 

10

Sân đường, công trình phụ, cây xanh, cảnh quan

-

8.503

-

 

 

Tổng cộng

 

15.136

6.633

 

 

- Nguồn gốc đất: Đất Khu công nghiệp Sao Mai, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về đất đai sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

5. Vốn đầu tư của dự án: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ Việt nam đồng), trong đó:

          - Vốn góp của nhà đầu tư: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm triệu Việt nam đồng), chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đăng ký đầu tư.

- Vốn huy động: 9.600.000.000 đồng, chiếm  tỷ lệ 80% tổng vốn đăng ký đầu tư

        6. Thời hạn thực hiện dự án: 33 năm 4 tháng  kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

        7. Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô N1-7, Khu công nghiệp Sao Mai, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

          8. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

- Vốn góp:

 

STT

 

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

 

Tỷ lệ %

Phương thức góp vốn

Tiến độ

góp vốn

Việt nam đồng

Tương đương USD

 

 

1

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY

 

2.400.000.000

 

 

20%

 

Tiền mặt

03 tháng kể từ ngày  quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

 

- Vốn huy động: 9.600.000.000 đồng, chiếm  tỷ lệ 80% tổng vốn đăng ký đầu tư

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Từ tháng 07 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022.

          c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần: Không phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần.

9. Công nghệ áp dụng: Dự án không sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

10. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

 Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư trong thời hạn 03 tháng  kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

 Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư năm 2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường… tiếp theo theo quy định.

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng tiến độ và các nội dung đã cam kết.

Thời điểm có hiệu lực của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Thị Hạnh-ipckontum
Số lượt xem:178
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900515 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC