banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Re Thượng của Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân
11-1-2022

Ngày 11/1/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư dự án Thủy điện Đăk Re Thượng của Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân.

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Thông tin về nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN THIÊN TÂN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100259920, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 27 tháng 3 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

2. Tên dự án đầu tư: THỦY ĐIỆN ĐĂK RE THƯỢNG.

3. Mục tiêu dự án: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

4. Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: 14 MW; Điện lượng trung bình năm (Eo) 35,71 triệu Kwh.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

- Diện tích mặt đất sử dụng: 17,4 ha. Trong đó: diện tích chiếm đất vĩnh viễn 14,93 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 2,47 ha.

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 420.779.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu đồng). Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu: 126.233.700.000 đồng, chiếm tỉ lệ 30% tổng mức đầu tư, góp bằng tiền mặt, tiến độ góp vốn từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2024.

- Vốn vay: 294.545.300.000 đồng, chiếm tỉ lệ 70% tổng mức đầu tư, tiến độ vay vốn từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2024.

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

8. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2024. Trong đó:

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: từ tháng 8/2021 đến tháng 06/2022;

- Tiến độ khởi công, xây dựng các hạng mục công trình: từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2024;

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: từ cuối tháng 12/2024.

9. Công nghệ áp dụng

Dự án sử dụng công nghệ Tuabin Francis không thuộc danh mục công nghệ hạn chế hoặc cấm chuyển giao.

10. Các chỉ tiêu quy hoạch: Theo phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1702/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công thương.

11. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:485
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285719 Tổng số người truy cập: 122 Số người online:
Phát triển:TNC