banner
Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án nông nghiệp công nghệ cao, trồng các loại dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái để quản lý bảo vệ rừng
4-1-2022

Theo đó, Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án nông nghiệp công nghệ cao, trồng các loại dược liệu dưới tán rừng kết hợp với du lịch sinh thái để quản lý bảo vệ rừng đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1026/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp với nội dung điều chỉnh như sau:

Điều chỉnh Quy mô dự án:

Nội dung đã quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết định chủ trương đầu tư số 1026/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Trồng cây dược liệu dưới tán rừng (Hồng Đảng Sâm, Đương Quy...): 43,51 ha với sản lượng 90 tấn/năm. Khu công trình phục vụ sản xuất: nhà xưởng, sân phơi, nhà ươm cây giống, nhà để xe cho nhân viên..: 2,14 ha. Khu hồ suối hiện trạng phục vụ tưới tiêu: 3,22 ha. Đường hiện trạng dưới tán rừng để vận chuyển sản phẩm nông nghiệp: 0,53 ha.

         Sản phẩm, dịch vụ đầu ra: Các loại dược liệu dưới tán rừng.Quy mô kiến trúc xây dựng: diện tích xây dựng khoảng 21.400 m2, bao gồm: nhà điều hành; nhà ở công nhân viên; nhà kho chứa vật tư; nhà sơ chế dược liệu; kho bảo quản lạnh; nhà màng; các chòi nghỉ; nhà để máy phát điện và hệ thống điều khiển; nhà bảo vệ; vườn ươm giống; vườn hoa, sân, đường đi dạo”

Điều chỉnh diện tích dự án.

Nội dung đã quy định tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định chủ trương đầu tư số 1026/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Diện tích rừng tự nhiên 43,51 ha (nhà đầu tư lập thủ tục cho thuê rừng theo quy định) Diện tích đất không rừng tự nhiên 5,89 ha (nhà đầu tư lập thủ tục thuê đất, thuê mặt nước theo quy định)”.

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Nội dung đã quy định tại Khoản 8, Điều 1, Quyết định chủ trương đầu tư số 1026/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Thời gian chuẩn bị đầu tư: Hoàn thành trước tháng 03/2022. Thời gian xây dựng các hạng mục công trình, trồng cây dược liệu: Từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2024.  Thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Từ tháng 6/2024 trở đi.”

 Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư số 1026/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 9 năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:191
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3970294 Tổng số người truy cập: 1 Số người online:
Phát triển:TNC