banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Dự án Khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
6-4-2021

     Ngày 06/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư thay đổi lần 1 đối với Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Dự án Khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum có các nội dung chính sau:

     Xây dựng khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (sơ chế và bán buôn rau củ quả, Sâm Dây, Ngũ Vị Tử, Đinh Lăng, Đương quy, Chuối rừng,…(trừ Sâm Ngọc Linh))..

     Địa điểm thực hiện dự án Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Diện tích mặt đất sử dụng: 2.922 m2.

     Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh (sơ chế và bán buôn rau củ quả, Sâm Dây, Ngũ Vị Tử, Đinh Lăng, Đương quy, Chuối rừng,…(trừ Sâm Ngọc Linh)).

     Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2021..

     Nhà đầu tư thực hiện dự án Công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

     Tổng vốn đầu tư của dự án: 17.660.500.000 VNĐ (Mười bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu, năm trăm nghìn đồng).

     Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

     Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định chủ trương đầu tư số 11/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chi tiết tại đây./.

 

Diễm Hằng - ipckontum
Số lượt xem:42
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490754 Tổng số người truy cập: 20 Số người online:
Phát triển:TNC