banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xưởng cán tôn, xà gồ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Kon Tum” của Công ty cổ phần vật liệu và năng lượng Kon Tum
15-7-2021

     Ngày 14/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc quyết định Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xưởng cán tôn, xà gồ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Kon Tum” của Công ty cổ phần vật liệu và năng lượng Kon Tum.

     Theo đó, dự án “Xưởng cán tôn, xà gồ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Kon Tum” của Công ty cổ phần vật liệu và năng lượng Kon Tum điều chỉnh nội dung sau.

     Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án đã quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 750/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau.

     Tiến độ thực hiện dự án thời gian chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng: Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020. Thời gian xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022. Thời gian hoàn thành đưa dự án vào vận hành, sản xuất kinh doanh: Từ tháng 7 năm 2022.

     Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 750/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Quốc Phương-ipckontum
Số lượt xem:71
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606759 Tổng số người truy cập: 4 Số người online:
Phát triển:TNC