banner
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân
7-5-2021

     Ngày 07/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư về Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân.

     Theo đó, Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân sau khi điều chỉnh có các thông tin chính như sau:

     Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 1204/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

     “Tiến độ thực hiện dự án” Từ quý II năm 2019 đến quý I năm 2022. Trong đó:

     Thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư: Từ quý II năm 2019 đến quý II năm 2021. Thời gian khởi công xây dựng: Từ quý II năm 2021 đến quý IV năm 2021. Thời gian vận hành, sản xuất kinh doanh: Quý I năm 2022.”

     Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 1204/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:71
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3528662 Tổng số người truy cập: 30 Số người online:
Phát triển:TNC