banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei” của Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật
19-10-2021

    Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 954/QĐ-UBND về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei” của Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật.

    Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án “Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei” của Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 866/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2020; cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1264/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 với nội dung điều chỉnh như sau.

     Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN NHẬT

     Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lanh Tôn, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Nhung. 

    Công suất thiết kế: 50 MW, gồm 10 tuabin điện gió công suất 3,0 MWvà 8 tuabin điện gió công suất 2,5 MW. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Năng lượng điện trung bình là 170.763,70 MWh/năm. Đấu nối: xây dựng đường dây 110kV đấu nối vào trạm biến áp 110kV Bờ Y dài khoảng 19,6 km.

    Điều chỉnh Địa điểm thực hiện dự án “Địa điểm thực hiện dự án: xã Đăk Môn, xã Đăk Kroong thuộc huyện Đăk Glei và xã Đăk Dục, xã Đăk Nông thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.”

     Dự án có tổng vốn đầu tư của dự án: 1.756.412.500.000 đồng.

    Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 866/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2020; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1264/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Thanh Thúy-ipckontum
Số lượt xem:30
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654422 Tổng số người truy cập: 1 Số người online:
Phát triển:TNC