banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023
UBND tỉnh thống nhất nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững gắn với chế biến của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Thắng Lợi
6-1-2022

Ngày 6/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 51/UBND-KTTH về nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững gắn với chế biến của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Thắng Lợi.

Theo đó, Thống nhất chủ trương hoan nghênh, ủng hộ và thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Thắng lợi nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục để triển khai thự hiện dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững gắn với chế biến. Việc triển khai thực hiện dự án phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết để Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Thắng lợi nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án nêu trên.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp, giới thiệu địa điểm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Thắng lợi nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục đầu tư trên địa bàn quản lý.

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Thắng lợi chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sớm nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn địa điểm phù hợp; trên cơ sở đó, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:304
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285806 Tổng số người truy cập: 130 Số người online:
Phát triển:TNC