banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
UBND tỉnh thống nhất nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án tại thành phố Kon Tum
12-1-2022

Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 104/UBND-KTTH về nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án tại thành phố Kon Tum.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh và ủng hộ chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân. Đề nghị Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương để khảo sát, nghiên cứu, thống nhất đề xuất ý tưởng dự án tại thành phố Kon Tum, trong đó: xác định cụ thể ranh giới, phạm vi khảo sát, đề xuất ý tưởng triển khai dự án đảm bảo không ảnh hưởng đến đất quốc phòng, đất rừng tự nhiên hiện có… và không trùng lắp, chồng lấn với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đang triển khai; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai các hoạt động khảo sát, lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

 

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:272
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900526 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC