banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Hướng dẫn tạm thời việc đi lại của người dân theo cấp độ dịch COVID-19
13-1-2022

Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 115/UBND-KGVX về việc hướng dẫn tạm thời việc đi lại của người dân theo cấp độ dịch COVID-19 (thay thế Công văn số 4614/UBND-KGVX ngày 29/12/2021). Áp dụng từ 12 giờ, ngày 13 tháng 01 năm 2022.

1. Yêu cầu chung đối với người đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh:

1.1. Người có nhu cầu đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh phải thực hiện trước việc khai báo chuyến đi nội địa trên phần mềm PC-COVID (https://pccovid.gov.vn/) hoặc các phần mềm tương đương trên điện thoại thông minh; thực hiện khai báo hộ đối với người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc đối với người đi cùng. Khai báo y tế bắt buộc với chính quyền địa phương và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú/lưu trú ngay khi đến/về nơi cư trú/lưu trú.

1.2. Thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) và các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

1.3. Người đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc diện cách ly y tế tập trung thì có thể thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn tự chi trả (theo đăng ký của người được cách ly) hoặc các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh.

1.4. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng: Khuyến khích người đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu).

2. Về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho việc đi lại của người dân đến/về từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau:

2.1. Đối với người đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh từ các khu vực nguy cơ rất cao (cấp độ 4 - Đỏ) và khu vực phong tỏa (hoặc quy mô thôn có khu vực phong tỏa):

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú (gọi chung là tại nhà) trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương; thực hiện xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Khuyến khích tự xét nghiệm (test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR tự chi trả) vào ngày thứ 7.

Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.

Những người chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

2.2. Đối với người đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh từ các khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3 - Cam):

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày kể từ ngày về địa phương. Khuyến khích tự test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm RT-PCR tự chi trả để phát hiện sớm mắc COVID-19 bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19: Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 07 ngày kể từ ngày về địa phương. Khuyến khích tự test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm RT-PCR tự chi trả để phát hiện sớm mắc COVID-19 bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Những người chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

2.3. Đối với người đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh từ các khu vực nguy cơ trung bình (Cấp độ 2 - Vàng), nguy cơ thấp (Cấp độ 1 - Xanh): Thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày kể từ ngày về địa phương. Khuyến khích tự test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc xét nghiệm RT-PCR tự chi trả để phát hiện sớm mắc COVID-19 bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

2.4. Đối với các đoàn công tác vào địa bàn tỉnh:

Đoàn công tác từ địa phương khác đến địa bàn tỉnh lưu trú hoặc có làm việc trên địa bàn tỉnh:

Đối với các đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

+ Đối với các đoàn công tác khác: Nếu trong đoàn công tác có người thuộc diện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/cách ly tại nhà/cách ly tập trung thì cần có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm lấy mẫu) trước khi đến địa bàn tỉnh; trong quá trình công tác, tiếp xúc trên địa bàn tỉnh phải làm lại xét nghiệm khi hết hiệu lực và có kết quả âm tính trước khi tiếp tục công tác. Kinh phí xét nghiệm cho đoàn công tác nếu đoàn chủ động đến làm việc tại tỉnh do đoàn công tác chi trả; do các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì chi trả nếu mời các đoàn công tác đến tỉnh làm việc. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác; đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch cho đoàn công tác, không để lây nhiễm dịch bệnh hoặc lây lan cho cộng đồng. 

Đoàn công tác của tỉnh đi công tác về lại địa bàn tỉnh:

+ Đối với các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

+ Đối với các đoàn công tác khác: Trước khi đi cử đoàn đi công tác, nếu Thủ trưởng của Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký văn bản cử đoàn đi công tác, đồng thời ký cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo đoàn công tác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình công tác, tuyệt đối không có khả năng bị lây nhiễm và lây cho cộng đồng khi về địa bàn tỉnh thì được áp dụng biện pháp tự theo dõi sức khỏe; đồng thời cơ quan, đơn vị cử đoàn công tác chịu trách nhiệm về xét nghiệm trước khi đi công tác và trong quá trình tự theo dõi sức khỏe (lưu ý, không xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh hoặc Sở Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch cho các đoàn công tác). Nếu không đáp ứng được yêu cầu phòng, chống dịch thì khi về lại địa bàn tỉnh, các đoàn công tác phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như người đến/về các địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:162
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900519 Tổng số người truy cập: 6 Số người online:
Phát triển:TNC