banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Kích hoạt tạm thời Trạm Y tế lưu động trên địa bàn phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum
11-1-2022

Ngày 10/01, Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum đã có Quyết định số 105/QĐ-UBND về Phê duyệt kích hoạt tạm thời Trạm Y tế lưu động trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum .

Theo Quyết định của UBND Thành phố Kon Tum, thời gian hoạt động chính thức kể từ ngày 10/01/2022 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 và Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11 tháng 9 tháng 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động.

 UBND Thành phố giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các địa phương có liên quan triển khai hoạt động 02 Trạm Y tế lưu động phường Thống Nhất theo quy định.

 Cơ sở làm việc của Trạm Y tế lưu động phường Thống Nhất đặt tại Trung tâm bảo trợ Vinh Sơn 1, số 15 đường Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất.

 

Diễm Hằng-ipckontum
Số lượt xem:147
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3900548 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC