banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 39) Về trường hợp mắc COVID-19 thứ 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 tại tỉnh Kon Tum
18-10-2021

     Ngày 18/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum có thông báo số 5194/TB-BCĐ về về trường hợp mắc COVID-19 thứ 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 tại tỉnh Kon Tum, như sau:

      Trường hợp mắc COVID-19 thứ 124 là L.T.C, sinh năm 1985, giới tính nữ, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Đăk Nông về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 08/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, L.T.C đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 16/10/2021, L.T.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 2, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. L.T.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

      Trường hợp mắc COVID-19 thứ 125 là Y.L, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

      Trường hợp mắc COVID-19 thứ 126 là Y.X, sinh năm 1995, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

      Trường hợp mắc COVID-19 thứ 127 là Y.X, sinh năm 1997, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

      Trường hợp mắc COVID-19 thứ 125, 126, 127 là các công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 03/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 16/10/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

      Trường hợp mắc COVID-19 thứ 128 là Y.Q, sinh năm 2002, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

      Trường hợp mắc COVID-19 thứ 129 là Y.T, sinh năm 2004, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

     Trường hợp mắc COVID-19 thứ 128, 129 là các công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 03/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, các công dân này đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 16/10/2021, các công dân này được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Các công dân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

     Trường hợp mắc COVID-19 thứ 130 là N.T.S, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 07/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, N.T.S đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 17/10/2021, N.T.S được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. N.T.S đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

     Trường hợp mắc COVID-19 thứ 131 là A.H, sinh năm 1983, giới tính nam, dân tộc Hà Lăng; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 07/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, A.H đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 17/10/2021, A.H được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.H đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

   Trường hợp mắc COVID-19 thứ 132 là P.Q.T, sinh năm 1998, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 07/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, P.Q.T đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 17/10/2021, P.Q.T được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 3, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.Q.T đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

   Trường hợp mắc COVID-19 thứ 133 là Y.Đ, sinh năm 1998, giới tính nữ, dân tộc Xơ Đăng; địa chỉ: Xã Đăk Trâm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 15/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, Y.Đ đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung; ngày 17/10/2021, Y.Đ có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. Y.Đ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

   Trường hợp mắc COVID-19 thứ 134 là T.Y.K.C, sinh năm 2000, giới tính nữ, dân tộc Giẻ Triêng; địa chỉ: Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum tự phát trong ngày 05/10/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 - Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, T.Y.K.C, đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2; ngày 17/10/2021, T.Y.K.C được lấy mẫu để xét nghiệm với SARS-CoV-2 lần 4, có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2. T.Y.K.C đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

    Trên đây là trường hợp mắc COVID-19 thứ 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 được kiểm soát và đưa đi cách ly tập trung, điều trị kịp thời.

    Tính đến ngày 17/10/2021, tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:17
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654433 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC