banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
21-9-2021

     Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3367/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 301-TB/TU ngày 17/9/2021.

     Theo đó, Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, gắn với quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khoa học.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế của địa phương.

     Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc và động viên kịp thời lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu đến địa bàn tỉnh để nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế của địa phương.


 

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:27
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624222 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC