banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025
4-8-2021

     Ngày 2/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

     Theo đó, Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 gồm 246 dự án, trong đó lĩnh vực Nông, lâm nghiệp 97 dự án; lĩnh vực Công nghiệp 33 dự án; lĩnh vực Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 72 dự án; lĩnh vực Đầu tư phát triển đô thị 44 dự án.

    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh  các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh  tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

     Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

      Chi tiết Danh mục dự án thu hút đầu tư, xem tại đây.

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:95
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654445 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC