banner
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021
UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”
10-9-2021

     Ngày 9/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3217/UBND-KTTH về tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

     Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh tổng hợp, xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2021 (quy mô khoảng 100 doanh nghiệp). Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 9 năm 2021.

     Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân” với quy mô phù hợp sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát.

 

Diễm Hằng-ipckontum
Số lượt xem:32
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3654444 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC