Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3135724
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH MỚI

Ngày 01/9/2016 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 19/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông (Trung tâm).

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các dịch ngân hàng cơ bản phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, có mức chi phí hợp lý đối với đại bộ phận dân cư ở độ tuổi trưởng thành và doanh nghiệp, nhất là dân cư ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dựa trên hệ thống tổ chức tín dụng an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Ngày 07 tháng 10 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Thực hiện mục tiêu bảo tồn và nâng cao được tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh gồm các hệ sinh thái, các loài, nguồn gen và chức năng của chúng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm đến mức cao nhất an ninh sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về Phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trong quá trình phát triển, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, tăng khả năng thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động... bên cạnh những đóng góp tích cực nêu trên, quá trình phát triển các KCN, KKT cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, nếu không được giải quyết kịp thời thì có thể gây ra hậu quả xấu tới môi trường và tác động tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng dân cư. Ngày 06/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký văn bản số 7122/BKHĐT-QLKKT yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT).

Ngày 19/8/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị Quyết số 64/2016/NQ/HĐND về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo các quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 20/09/2016, thời hạn thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hình thức đối tác công tư là 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 30 tháng 08 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND quy định một số nội dung về công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 01/7/2016 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
Ngày 22/6/2016, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 149/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cơ chế hỗ trợ vốn nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Hàng loạt điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ trong những nghị định đầu tiên thuộc 50 nghị định về điều kiện kinh doanh vừa được Chính phủ ban hành trong ngày 1/7.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị (bộ, ngành trung ương và địa phương) về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTThướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Nhằm thu hút Nhà đầu tư có thế mạnh về tài chính cũng như các tập đoàn lớn trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Kon Tum và thu được các nguồn thuế tăng thu cho ngân sách từ khai thác khoáng sản; Ngày 24 tháng 5 năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Trang sau
THÔNG BÁO
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử tổng hợp Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum
    Giấy phép số:03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/08/2016. 
    Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân; Điện thoại: 0603.917.445 ; Fax: 0603.913436; Email: ipckontum@gmail.com.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Duy Tám, Giám đốc Trung tâm.
Phát triển:TNC