banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
11-8-2020

     Vị trí, Chức năng, nhiệm vụ:

     Vị trí: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

     Chức năng: Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp và tư vấn, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về thủ tục đầu tư, khởi nghiệp.

     Nhiệm vụ:

     - Tổ chức thực hiện việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin, tư liệu về pháp luật, kinh tế - xã hội, dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong nước, trong khu vực lên trang thông tin điện tử của Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum để giúp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khai thác, tìm hiểu lựa chọn, lĩnh vực dự án để đầu tư.

    - Tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư và tổ chức lập tóm tắt các dự án để giới thiệu, kêu gọi đầu tư.

     - Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư lập thủ tục đầu tư hoặc dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

    - Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp.

    - Tham mưu và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư ngắn hạn và dài hạn. 

    - Tổ chức biên tập, in ấn các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, cung cấp thông tin định hướng, chính sách hỗ trợ, các ý tưởng/dự án khởi nghiệp được duyệt và xây dựng các chuyên đề, phóng sự đối với những điển hình tốt về khởi nghiệp để đưa tin nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn.

     - Thiết lập mạng lưới kết nối các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và tổ chức các sự kiện, hoạt động giao lưu về khởi nghiệp.

     - Tiếp nhận tham mưu tổ chức xét duyệt định kỳ và phối hợp thực hiện hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

     - Cung cấp một số dịnh vụ hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về cơ sở vật chất - kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, truyền thông.

     - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho cấp có thẩm quyền theo quy định.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

     (Theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.910.260; Fax: 02603.913.436

Mail: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn

Website: http://ipckontum.gov.vn

Số lượt xem:6453

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
TNC Phát triển: