banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông
28-10-2016

Ngày 19/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông (Trung tâm).

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc UBND huyện Kon Plông, có trụ sở làm việc, tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chức năng: Kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông.

Quyền hạn:

- Vận động đầu tư phát triển Cụm công nghiệp (CCN) trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo quy định của pháp luật.

- Cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Đầu tư xây dựng nhà xưởng trong CCN để cho thuê bán cho các doanh nghiệp.

- Kinh doanh các dịch vụ công cộng, tiện ích khác trong CCN phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh được cấp.

- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá cho thuê lại đất, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và các loại phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích khác.

- Hưởng ưu đãi về đầu tư và các ưu đãi hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ:

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và tiến độ ghi trong dự án theo quy định.

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình, kết cấu hạ tầng CCN trong suốt thời gian hoạt động; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư CCN; Cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất, kinh doanh trong CCN.

- Là đầu mối giúp doanh nghiệp đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào CCN, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN.

 - Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cấp có thẩm quyền liên quan.

Chi tiết văn bản: tại đây

Trần Thị Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:10935

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
TNC Phát triển: