banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
27-10-2016

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của các huyện, thành phố để thực hiện các công trình, dự án, với những nội dung chính:

- Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2016.  Xem tại đây

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2016. Xem tại đây

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố theo đúng quy định; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển  mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo quy định; định kỳ báo cáo việc thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để theo dõi, tổng hợp.

Theo kontumvpub.gov.vn    

Khắc Quang (TH)
Số lượt xem:4430

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
TNC Phát triển: