banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022
Qui định một số nội dung về công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5-9-2016
Ngày 30 tháng 08 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND quy định một số nội dung về công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2016 và bãi bỏ một số Điều 5,6,7,8,9,10 của Qui định một số vấn đề về công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội và quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước tại Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011.

Quy định này áp dụng đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chi tiết văn bản: tại đây

Diễm Hằng – ipckontum
Số lượt xem:2251
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4136891 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC