banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
UBND tỉnh phê duyệt danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023

Đăng ký tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023

Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023

UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ ba đến bốn sao năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

Kết quả Lớp tập huấn về Xây dựng tính mới, sáng tạo trong ý tưởng, dự án khởi nghiệp và Kỹ năng thương mại hoá sản phẩm

Mời tham dự Lớp tập huấn về “Xây dựng Tính mới, sáng tạo trong ý tưởng, dự án khởi nghiệp và Kỹ năng thương mại hoá sản phẩm khởi nghiệp”

Mời tham gia Lớp tập huấn về Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

Lớp tập huấn xây dựng mạng lưới cố vấn Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Kon Tum năm 2022

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Xét chọn và vinh danh “Doanh nhân Việt Nam điển hình sáng tạo - lần thứ 5 năm 2022”

Phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khởi nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023.

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 15 sản phẩm của 11 chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 801/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030"

Phát triển sản phẩm đặc trưng theo hướng sản xuất hàng hoá

Hội nông dân tỉnh hỗ trợ vốn vay quỹ  nông dân dự án “cải tạo và chăm sóc cây cà phê” tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy

Chùm ảnh về hoạt động tập huấn đào tạo nâng cao  năng lực về quản trị Doanh nghiệp tại tỉnh Kon Tum năm 2022

Mời tham gia Lớp tập huấn Nâng cao năng lực về quản trị Doanh nghiệp

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379274 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC