banner
Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 15 sản phẩm của 11 chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 801/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030"

Phát triển sản phẩm đặc trưng theo hướng sản xuất hàng hoá

Hội nông dân tỉnh hỗ trợ vốn vay quỹ  nông dân dự án “cải tạo và chăm sóc cây cà phê” tại xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy

Chùm ảnh về hoạt động tập huấn đào tạo nâng cao  năng lực về quản trị Doanh nghiệp tại tỉnh Kon Tum năm 2022

Mời tham gia Lớp tập huấn Nâng cao năng lực về quản trị Doanh nghiệp

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Chuẩn bị Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên dự kiến vào ngày 4/3/2022

Chợ phiên khởi nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 1 năm 2022

Quy định mới về tiêu chí doanh nghiệp đăng ký xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia

Tỉnh Kon Tum tập trung thu hút đầu tư vào dược liệu

Tăng cường quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP

UBND tỉnh ban hành kết quả đánh giá, phân hạng cho sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 (đợt 02)

Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong năm 2022

Bế mạc Lớp tập huấn về lập dự án khởi nghiệp lần thứ 2/2021

Mời tham gia Lớp tập huấn về lập dự án khởi nghiệp (Lớp thứ hai năm 2021)

Phê duyệt bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2021  trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bế mạc Lớp tập huấn về pháp luật kinh doanh và đào tạo lập dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

Khai mạc Lớp tập huấn về Lập dự án khởi nghiệp

Tập huấn hướng dẫn áp dụng một số quy định về Thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Mời tham gia Lớp tập huấn về Lập dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4045984 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC