banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023
4-3-2023

Ngày 03/02/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 

Chương trình đối thoại sẽ xoay quanh các nội dung: Thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề về tạo điều kiện để thanh niên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Ý kiến, kiến nghị các vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên và thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công tác phát triển thanh niên trên địa bàn. 

Thanh niên hiến kế với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030. 

Chương trình sẽ diễn ra tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum (điểm cầu tỉnh); Phòng họp trực tuyến các huyện (điểm cầu huyện). Thời gian: 01 buổi, dự kiến ngày 24/3/2023.

 

 

 

Công Dinh - ipc Kon Tum
Số lượt xem:963

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
TNC Phát triển: