banner
Thứ 2, ngày 26 tháng 10 năm 2020
GuiTT GỬI THÔNG TIN, CÂU HỎI, PHẢN ÁNH, LIÊN HỆ:
Nội dung:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3344355 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC