banner
Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2023

Đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

Thành lập Tổ thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên tại Kon Tum

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 
4467714 Tổng số người truy cập: 88 Số người online:
TNC Phát triển: