banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Triển khai thực hiện quy định pháp luật của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023), với chủ đề “Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh và phát triển”

Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ưu tiên tập trung phát triển dược liệu để kêu gọi, thu hút đầu tư

Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Triển khai tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4187855 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC