banner
Thứ 3, ngày 30 tháng 5 năm 2023

Những chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 03 - 07/4/2023

Trên địa bàn Tỉnh Kon Tum có 4 nhà máy điện gió và mặt trời

Quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Những kết quả đạt được kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tỉnh Kon Tum dự kiến trồng gần 573 ngàn cây phân tán để thu hút đầu tư

UBND tỉnh banh hành quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Đẩy mạnh, tăng cường triển khai công tác bảo trì công trình xây dựng

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4285464 Tổng số người truy cập: 129 Số người online:
Phát triển:TNC