banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Ban quản lý Khu kinh tế chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kho chứa hàng của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại khu công nghiệp Hòa Bình
29-5-2024

Ban quản lý Khu kinh tế chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kho chứa hàng của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại khu công nghiệp Hòa Bình

Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 44/TB-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kho chứa hàng của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại khu công nghiệp Hòa Bình.

Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng  6 năm 2020.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 105/QĐ-BQLKKT ngày 11 tháng 11 năm 2022 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trưởng đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 88/QĐ-BQLKKT ngày 18 tháng 7 năm 2023 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp.

Trên cơ sở các Quyết định ủy quyền, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung, công việc được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Diễm Hằng - ipckontum
Số lượt xem:24

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
TNC Phát triển: