banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Kế hoạch tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đầu tư xây dựng và phát triển  thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông là các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”

Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum  giai đoạn 2021 – 2025

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum

Đầu mối tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

Phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sản phẩm Cà phê rang say DARMARK đạt chuẩn sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia năm 2020

khảo sát đánh giá chất lượng năng lực điều hành các sở, ban ngành và địa phương của tỉnh Kon Tum năm 2021 (DDCI).

Mời đăng ký tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2021

Mời Tham gia khoá tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google.

Phối hợp triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại tại các tỉnh, thành phố

Thông báo số điện thoại và danh sách nhân sự hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum

Tăng cường giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh

Phân cấp cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quy định về lĩnh vực tư vấn thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư; các tiêu chí để công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư; quy trình đăng ký, công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân”

Khảo sát nhu cầu đào tạo, nhu cầu hỗ trợ của Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Dự án Thúc đẩy Cải cách và Nâng cao Năng lực Kết nối của doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (LinkSME) do USAID tài trợ

Triển khai thi hành Luật đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu luật từ ngày 01/01/2021

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài năm 2020 tổ chức tại Kon Tum từ ngày 20-21/11/2020

Tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2020

Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2020

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606707 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC