banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
4-8-2020

Cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum gồm có:

- Giám đốc và 1 Phó Giám đốc và 02 (hai) phòng chuyên môn:

- Phòng nghiệp vụ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp.

- Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

 

Số lượt xem:4071
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606716 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC