banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Sơ đồ tổ chức
27-2-2012

Cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum gồm có: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc và không quá 03 (ba) phòng chuyên môn, cụ thể như sau:

- Phòng nghiệp vụ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp;

- Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính .

 

Số lượt xem:2803
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC