banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao
18-6-2024

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao

Ngày 17 tháng 6 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỊ TRÍ VÀNG tại Lô N1-7, khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

* Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, an toàn, bảo vệ sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế như: Cà phê hạt, Cà phê bột, Cà phê viên nén, Cà phê hòa tan, Cà phê đóng lon;....

* Quy mô dự án: Diện tích đất sử dụng 29.913 m2; Diện tích xây dựng 10.501 m2, mật độ xây dựng 35,1%; Công suất thiết kế dự án, dự kiến công suất định mức là 2.000 tấn hạt nhân xanh/năm.

* Vốn đầu tư của dự án: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng), trong đó Vốn góp của nhà đầu tư 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100%/ tổng vốn đăng ký đầu tư.

* Thời hạn thực hiện dự án: đến tháng 5 năm 2055

* Địa điểm thực hiện dự án: Lô N1-7, khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

* Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư trước ngày 31/12/2024; tiến độ xây dựng hoàn thành công trình và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 31/12/2026

* Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, nghĩa vụ tài chính; khoáng sản và các quy định khác có liên quan;

- Trong quá trình thiết kế, xây dựng khu vực chứa nguyên liệu, khu vực chế biến, kho thành phẩm, khu vực đóng gói sản phẩm, khu vực vệ sinh, khu thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan (quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê chất lượng cao), đề nghị Nhà đầu tư phải tuân thủ vệ sinh môi trường và các quy chuẩn khác có liên quan trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo quy định.

- Nếu nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ nêu tại Quyết định mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trên, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư;

- Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH1 và Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Căn cứ Quyết định trên, giao các đơn vị chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp và hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,… theo đề nghị của nhà đầu tư, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng tiến độ và các nội dung đã cam kết.

 

 

Thanh Thuý - IpcKonTum
Số lượt xem:74

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 34 Số người online:
TNC Phát triển: