banner
Thứ 4, ngày 12 tháng 6 năm 2024
Mô hình thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ
29-5-2024

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế tổ chức bootcamp (khóa huấn luyện) với chủ đề Mô hình thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mà còn là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tham gia huấn luyện là các chuyên gia trong nước về nghiên cứu khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp đã thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ thanh công… Đối tượng tham gia khóa huấn luyện là các nhà nghiên cứu và cộng sự có sản phẩm khoa học công nghệ tiềm năng, sáng lập viên các dự án khởi nghiệp.

Tại khóa huấn luận, các chuyên gia đánh giá, Thừa Thiên Huế nói chung và Đại học Huế nói riêng có đội ngũ các nhà khoa học rất lớn, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ đạt các giải thưởng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ các đề tài được thương mại hóa lại còn ít, các đề tài chưa phát huy hết vai trò. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia, địa phương, hay các đại học khác trong nước, việc thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ đã mang lại nguồn lợi kinh tế.

Khóa huấn luyện hướng đến mục tiêu cung cấp cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cá nhân quan tâm kiến thức, kỹ năng cần thiết về các mô hình thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tăng số lượng sản phẩm khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng chuyển biến nhanh chóng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ không chỉ là một cơ hội kinh tế mà còn là một bước quan trọng trong việc nâng cao vị thế cạnh tranh của một quốc gia hoặc một khu vực. Bằng cách thúc đẩy sự ứng dụng các sản phẩm khoa học và công nghệ trong thực tiễn, chúng ta có thể tạo ra những giá trị mới, từ việc cải thiện chất lượng cuộc sống đến việc tạo ra nguồn lợi nhuận cho cả cộng đồng.

Thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ cũng mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp mà còn cho cả xã hội. Việc chuyển đổi các ý tưởng từ lĩnh vực nghiên cứu thành các sản phẩm và dịch vụ thực tiễn giúp tạo ra công việc mới, tăng cường sức cạnh tranh, và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Đồng thời, các sản phẩm và dịch vụ này cũng có thể giải quyết các vấn đề xã hội, từ việc cải thiện sức khỏe và giáo dục đến việc bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp.Vì vậy, theo một số chuyên gia, việc thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ không chỉ là trách nhiệm của các nhà nghiên cứu và doanh nhân mà còn là của toàn bộ xã hội. Chúng ta cần tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích đổi mới, đồng thời đầu tư vào hạ tầng và nguồn lực cần thiết để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ có giá trị. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự khai thác được tiềm năng của khoa học và công nghệ để đem lại lợi ích cho toàn xã hội.

 

Khắc Quang - Ipckontum
Số lượt xem:23

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
TNC Phát triển: