banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
UBND tỉnh công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh
26-10-2023

Công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh

Ngày 23/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ 1 của Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum.

Theo Điều lệ được công nhận, Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Kon Tum là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ một phần vốn khởi nghiệp cho tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh để triển khai ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi, đã được Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum xét duyệt và trao chứng nhận khởi nghiệp. 

Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ. 

Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ; tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan có liên quan về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 

Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Kon Tum; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp tỉnh Kon Tum có chức năng, nhiệm vụ: sử dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án, ý tưởng phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật; tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật; tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 

Quyết định có  hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận (ngày 23/10/2023) và thay thế Điều lệ được công nhận tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum./.

 

 

Thanh Thúy - ipckontum
Số lượt xem:170

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
TNC Phát triển: