banner
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023
Nghị quyết số 87/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ Về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Bảng giá sửa đổi tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại có tính chất lý hóa giống nhau

Giảm các khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Hướng dẫn thành phần hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thành lập Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Quy định mới về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4187851 Tổng số người truy cập: 8 Số người online:
Phát triển:TNC