banner
Thứ 4, ngày 25 tháng 11 năm 2020
Quy định mới về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bao hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của Doanh nghiệp.

Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đưa KCN Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn chi tiết Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

Danh sách 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và 21 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 01/9/2016 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 19/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông (Trung tâm).

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các dịch ngân hàng cơ bản phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, có mức chi phí hợp lý đối với đại bộ phận dân cư ở độ tuổi trưởng thành và doanh nghiệp, nhấ...

Ngày 07 tháng 10 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum năm 2025 và tầm nhìn đến năm...

Thực hiện mục tiêu bảo tồn và nâng cao được tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh gồm các hệ sinh thái, các loài, nguồn gen và chức năng của chúng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo v...

Trong quá trình phát triển, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Là nhân tố quan trọng thúc đẩy tă...

Ngày 19/8/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị Quyết số 64/2016/NQ/HĐND về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo các quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị đ...

Theo Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 20/09/2016, thời hạn thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hình thức đối tác công tư là 30 ngày, kể từ ngày nhận đượ...

Ngày 30 tháng 08 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND quy định một số nội dung về công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 01/7/2016 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy...

Hướng dẫn ưu đãi đầu tư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng d...

Cơ chế hỗ trợ vốn nhà nước đối với các dự án đầu tư theo PPP

Ngày 22/6/2016, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 149/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cơ chế hỗ trợ vốn nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình th...

Những Nghị định đầu tiên loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh.

Hàng loạt điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ trong những nghị định đầu tiên thuộc 50 nghị định về điều kiện kinh doanh vừa được Chính phủ ban hành trong ngày 1/7.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, c...

Hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin

Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư liên tịch số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTThướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3359613 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC