banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2024
4-7-2024

Chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2024

Trong 06 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tận dụng tối đa thời cơ thuận lợi, giữ vững bản lĩnh, kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế 

Căn cứ các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ đã quán triệt và khẩn trương chỉ đạo xây dựng, trình ban hành các Chương trình, Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cụ thể. Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận của Lãnh đạo chủ chốt hàng tháng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương chuẩn bị “từ sớm, từ xa” các nội dung, đề án theo Chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thường xuyên đôn đốc chuẩn bị, trình các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội. Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong 6 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện 28 đề án. 

Tập trung chỉ đạo, điều hành ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát, lãi suất và tỷ giá; tích cực tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng. Đẩy mạnh thực hiện gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; nâng quy mô gói tín dụng lâm sản, thủy sản lên 30 nghìn tỷ đồng. Chú trọng xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Quyết liệt để bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, không để “vàng hóa” nền kinh tế. 

Kịp thời đề xuất, ban hành các giải pháp chính sách tài khóa, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí; trình Quốc hội kéo dài thời gian giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm hóa đơn điện tử, nhất là đối với kinh doanh xăng dầu, mua bán vàng, thương mại điện tử... Cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên; chỉ đạo nghiên cứu, phát hành thêm 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia. Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn an toàn. 

Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư nhà nước, nhất là của doanh nghiệp nhà nước; ổn định và phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp; sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều hành giá linh hoạt, chủ động, kịp thời, không để tăng giá đột ngột hoặc vào cùng một thời điểm, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2024 đã đề ra. 

Quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Kiên quyết điều chuyển vốn chưa được phân bổ, chậm giải ngân sang các dự án quan trọng có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn. Chỉ đạo rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung quy định bất cập về cho vay lại từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi. Khẩn trương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng tập trung đầu tư vào các công trình, dự án lớn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, kém hiệu quả. 

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, ngành năng lượng. Lãnh đạo Chính phủ trực tiếp kiểm tra nhiều các công trình, dự án quan trọng quốc gia, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “3 ca 4 kíp”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết” để đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với bảo đảm chất lượng; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổ chức triển khai thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ. 

Đẩy mạnh xuất khẩu, tận dụng tối đa ưu đãi do các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký, đẩy nhanh đàm phán, ký kết các FTA, liên kết kinh tế mới. Tăng cường quản lý nhập khẩu, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng. Tiếp tục tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các vi phạm.

Công tác bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu được thực hiện chủ động từ sớm; không để thiếu hụt nguồn cung trong mọi tình huống. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; chỉ đạo khẩn trương xây dựng các Nghị định thúc đẩy phát triển các nguồn điện, triển khai nhanh các dự án nguồn điện, nhất là đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu); thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…), lĩnh vực mới nổi (chíp, bán dẫn, hydrogen…). Khuyến khích phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đầu tư các dự án lớn có tính lan tỏa, dẫn dắt; xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển, nhất là doanh nghiệp “đầu đàn”, doanh nghiệp dân tộc. 

Thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống; tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon, xây dựng nông thôn mới và quyết liệt tháo gỡ thẻ vàng IUU. Tập trung phục hồi, phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất chíp bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ… Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, phát triển ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Phát huy hiệu quả hoạt động của 26 Tổ công tác do Thành viên Chính phủ làm Tổ trưởng, các Tổ công tác đặc biệt của địa phương, tổ chức nhiều hội nghị, đối thoại để nắm bắt tình hình, giải quyết các khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tập trung tháo gỡ vướng mắc của nhiều dự án quan trọng, nhất là giải quyết 4/12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ còn lại của ngành công thương. 

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tập trung chỉ đạo; quyết liệt cắt giảm TTHC không cần thiết ngay trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong 6 tháng, đã cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh; phân cấp giải quyết 108 TTHC, đơn giản hóa 247 TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Triển khai hiệu quả Đề án 06; thúc đẩy triển khai kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. 

Chú trọng hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; nghiêm túc triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; kịp thời rà soát, hoàn thiện, trình Quốc hội các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và Kỳ họp thứ 7. Tập trung, khẩn trương báo cáo Quốc hội sửa đổi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản để có hiệu lực sớm từ ngày 01/8/2024, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn… 

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; đã trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chế độ tiền lương mới, ban hành các Nghị định về phương án điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. 

Phát động và triển khai rộng khắp Phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025. Thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm thuốc, vật tư, thiết bị y tế, vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. Chủ động các giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 về phát triển văn hóa; nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa… 

Tăng cường quản lý tài nguyên; hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn, hậu quả mưa lũ, sạt lở đất. Tiếp tục triển khai kết quả Hội nghị COP26, Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). 

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thanh tra; triển khai toàn diện các nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, thi hành án các vụ án tham nhũng, thu hồi tối đa tiền, tài sản về ngân sách nhà nước. Xây dựng kế hoạch để triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố… 

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; đã trình UBTVQH xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Triển khai tổng kết, nghiên cứu sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. 

Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng phát sinh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tổ chức thực hiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ theo đúng kế hoạch. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức hoạt động của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chủ động, tích cực, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, các hoạt động ngoại giao đa phương và song phương, công tác ngoại giao kinh tế. Thực hiện hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, hoạt động thông tin cơ sở. Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đã truyền thông kịp thời, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc các sự kiện chính trị, thời sự, hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng trong nước và quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thành tựu KTXH của đất nước, lan tỏa thông tin tích cực, lạc quan, truyền cảm hứng, niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, khát vọng dân tộc… Quyết liệt đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, các thông tin xấu độc, tiêu cực; bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác thông tin liên lạc, an toàn thông tin./.

 

 

Thị Hạnh - Ipckontum
Số lượt xem:14

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467715 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
TNC Phát triển: