banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
14-10-2016
Thực hiện mục tiêu bảo tồn và nâng cao được tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh gồm các hệ sinh thái, các loài, nguồn gen và chức năng của chúng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm đến mức cao nhất an ninh sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về Phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Với quan điểm là bảo tồn kết hợp phát triển bền vững, đặt các các mục tiêu cụ thể như sau:

Đến năm 2020:

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Kon Tum đến năm 2020 theo 3 đối tượng, bao gồm: Khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và hành lang đa dạng sinh học.

- Đối với hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên:

+ Chuyển tiếp 2 Khu bảo tồn hiện có sang hệ thống khu bảo tồn theo Luật Đa dạng sinh học gồm: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

+ Nâng cấp rừng đặc dụng Đăk Uy thành Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Đăk Uy.

+ Đối với các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học: Thành lập mới 1 vườn thực vật, vườn thuốc.

Đến năm 2030:

+ Đối với hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên: Thành lập mới 2 khu bảo tồn Vườn Quốc gia Ngọc Linh và Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh Măng Đen.

+ Đối với khu bảo tồn đa dạng sinh học: Thành lập mới 1 vườn thực vật, 2 vườn động vật, 1 trung tâm cứu hộ động vật.

+ Đối với hành lang đa dạng sinh học: Thành lập mới 1 hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh - Ngọc Linh .

Nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch khoảng 104 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động từ cộng đồng, các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các giải pháp để thực hiện gồm: Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về đào tại nguồn nhân lực; Giải pháp về khoa học công nghệ; Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch.

Chi tiết văn bản: tại đây

Trần Thị Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:2836
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379254 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC