banner
Thứ 6, ngày 8 tháng 12 năm 2023
Thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế
21-9-2016

Trong quá trình phát triển, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, tăng khả năng thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động... bên cạnh những đóng góp tích cực nêu trên, quá trình phát triển các KCN, KKT cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, nếu không được giải quyết kịp thời thì có thể gây ra hậu quả xấu tới môi trường và tác động tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng dân cư. Ngày 06/9/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký văn bản số 7122/BKHĐT-QLKKT yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thực hiện:

Yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường KCN, KKT theo pháp luật hiện hành. Đảm bảo xây dựng các công trình hạ tầng đảm bảo bảo vệ môi trường KCN, KKT tuân theo các quy định, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan như: Hệ thống thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn; Hệ thống thu gom và thoát nước mưa; Hệ thống thu gom, thoát và xử lý nước thải; Hệ thống quan trắc nước thải tự động và các công trình hạt ầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khác.

Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, chưa hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải thì phải khẩn trương hoàn thành với kế hoạch cụ thể; Đối với các KCN mới phải đảm bảo hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu xả thải của các doanh nghiệp mới cho phép đi vào hoạt động theo quy định.

Trong quá trình xem xét chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,đề nghị lưu ý xin ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật, đặc biệt là công nghệ của các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường, kiên quyết không chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án có công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao vào KCN, KKT.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn trong KCN, KKT theo quy định. Các trường hợp phát hiện sai phạm về môi trường, chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Chi tiết văn bản: tại đây

Trần Thị Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:3798

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 
4467714 Tổng số người truy cập: 139 Số người online:
TNC Phát triển: