banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Nghị Quyết về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.
19-9-2016

Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo các quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Ngày 19/8/2016 Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.

Thể hiện quan điểm phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường. Có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Phát triển nông nghiệp “sạch” để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cho nhiệm vụ tái cơ cấu và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, đồng thời thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt từ 10% - 15% so với giá trị sản xuất nông nghiệp chung. Có ít nhất 5 vùng và 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 đạt 25% - 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm.

Nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 - 2020:

- Xây dựng và thành lập 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm tại huyện Đăk Hà và Kon Plông.

- Xác lập ít nhất 05 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Có ít nhất 03 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Khuyết khích phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhiệm vụ trong giai đoạn 2030:

- Mở rộng quy mô sản xuất và mở rộng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện, thành phố.

- Phát triển ít nhất 08 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Áp dụng tối đa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Trung ương ban hành.

- Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Kon Tum: Khuyến khích xây dựng nhà ở cho lao động; Hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chi tiết văn bản: tại đây

Trần Thị Hạnh - ipckontum
Số lượt xem:3660

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
TNC Phát triển: