banner
Thứ 5, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Kon Tum.

Tỉnh Kon Tum tham dựu Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đầu tư công năm 2022 Vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch Bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum

Kế hoạch triển khai Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức lưu thông vận chuyển hàng từ vùng dịch đi đến và đi qua địa bàn tỉnh

Định hướng và các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 19 sản phẩm cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ trên địa bàn tỉnh

Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2021

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến “ Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Đông; tiềm năng Cơ hội và Cách tiếp cận mới”

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (SỐ 11) Trường hợp thứ 21 dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh đã được cách ly tập trung

Kế hoạch phân loại một số đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo Giảm 10% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Kon Tum

Ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Rà soát, bổ sung vị trí hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quy định được tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3606723 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
Phát triển:TNC