banner
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Hướng dẫn thành phần hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Thành lập Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp  nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

Quy định mới về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bao hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của Doanh nghiệp.

Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đưa KCN Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum ra khỏi Quy hoạch

Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn chi tiết Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

Danh sách 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và 21 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 01/9/2016 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 19/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông (Trung tâm).

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các dịch ngân hàng cơ bản phù hợp với nhu cầu, có chất lượng, có mức chi phí hợp lý đối với đại bộ phận dân cư ở độ tuổi trưởng thành và doanh nghiệp, nhấ...

Trang sau
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG TIN - LIÊN KẾT

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3490711 Tổng số người truy cập: 23 Số người online:
Phát triển:TNC