banner
Thứ 5, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Khảo sát nhu cầu của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1-9-2020

   Ngày 28/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã có Văn bản số 2127/SKHĐT-HHDN, khảo sát nhu cầu khảo sát nhu cầu các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Để chuẩn bị triển khai các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ; Đồng thời để để nắm bắt nhu cầu thực sự, cụ thể của Cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân; phục vụ cho chương trình “Đối thoại Doanh nghiệp”. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tổ chức khảo sát nhu cầu các Doanh nghiệp, trên phạm vi diện rộng.

    Đây là đợt khảo sát có nội dung thiết thực, quan trọng liên quan đến Cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân, giúp các cơ quan Quản lý Nhà nước và HHDN phản ứng chính sách kịp thời, giải quyết những tồn tại, khó khăn của Doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI).

    Chi tiết văn bản số 2127/SKHĐT-HHDN, ngày 28/8/2020 tại đây:

    1. Công văn khao sat.PDF

    2. Phu Luc Thong tin chung.docx

    3. Phu luc Mau bieu khao sat.docx

    

 

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:511
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3624285 Tổng số người truy cập: 3 Số người online:
Phát triển:TNC