banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 2 năm 2024
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông
6-12-2023

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 về Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045

Theo đó: 

Phạm vi ranh giới: Bao gồm tổng diện tích tự nhiên của thị trấn Măng Đen và 05 xã: Măng Bút, Đăk Tăng, Măng Cành, Hiếu và Pờ Ê, huyện Kon Plông, cụ thể: Phía Bắc giáp các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọk Tem; Phía Nam giáp huyện Kon Rẫy và huyện KBang tỉnh Gia Lai; Phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; Phía Tây giáp huyện Tu Mơ Rông, huyện Kon Rẫy. 

Diện tích nghiên cứu lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen khoảng 90.152 ha, trong đó: Nghiên cứu thiết kế quy hoạch các khu dân dụng, ngoài dân dụng (có tính đến xây dựng công trình tập trung) thực hiện đối với phần diện tích không có rừng tự nhiên (khoảng 19.148 ha). Đối với phần diện tích rừng tự nhiên (khoảng 71.004 ha): Định hướng quy hoạch khai thác hoạt động du lịch, tổ chức hệ thống hạ tầng kết nối phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan. 

Thời hạn quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn, đến năm 2030. Giai đoạn dài hạn, đến năm 2045. 

Mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác có liên quan nhằm mục tiêu phát triển Khu du lịch Măng Đen thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Nguyên với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống. Cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội…. 

Dự báo quy mô dân số: dân số hiện trạng (năm 2022) là 19.770 người; đến năm 2030 khoảng 82.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi); đến năm 2045 khoảng 184.300 người (bao gồm cả dân số quy đổi). 

Dự báo quy mô khách du lịch dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm; đến năm 2045 đạt khoảng 5 triệu lượt khách/năm. 

Các yêu cầu trọng tâm nghiên cứu quy hoạch

Phân tích bối cảnh phát triển của huyện Kon Plông và tỉnh Kon Tum trong mối liên hệ vùng Tây Nguyên; mối quan hệ với chuỗi du lịch miền Trung - Tây Nguyên. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum, Quy hoạch vùng du lịch sinh thái Măng Đen, các quy hoạch và dự án đầu tư để xác định những vấn đề tồn tại, bất cập cần điều chỉnh trong giai đoạn mới. 

Nghiên cứu các chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hình thành và phát triển khu du lịch Măng Đen theo định hướng khu du lịch quốc gia với các tiêu chí đặc thù; rà soát định hướng quy hoạch tổng thể du lịch quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên, quy hoạch tỉnh Kon Tum đang triển khai thực hiện để dự báo các nhu cầu, cơ hội phát triển trong giai đoạn mới, hài hòa với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa. 

Đánh giá tác động và đưa ra giải pháp cụ thể giải quyết các vấn đề an ninh (trật tự an toàn xã hội, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, di cư tự do...). 

Nghiên cứu mô hình phát triển khu du lịch sinh thái, cấu trúc không gian đô thị - du lịch; phân bố hệ thống đô thị - nông thôn trên cơ sở kế thừa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen; Quy hoạch chung đô thị Kon Plông... Tổ chức không gian cho các chức năng Khu du lịch Măng Đen như: trung tâm du lịch chính mang tính chất trung tâm tập trung hầu hết các sản phẩm và dịch vụ đặc trưng với quy mô lớn của khu du lịch, điểm du lịch vệ tinh, khu vực đô thị - nông thôn; các khu vực bảo vệ cảnh quan - di tích; bảo vệ diện tích rừng tự nhiên; rừng sản xuất khai thác hoạt động du lịch, tổ chức hệ thống hạ tầng kết nối phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đề xuất các giải pháp cụ thể về kiểm soát phát triển không gian dành cho trung tâm du lịch chính, các điểm du lịch vệ tinh; thị trấn Măng Đen và các xã; nghiên cứu các giải pháp quản lý tầng cao và mật độ các khu vực đặc trưng như trung tâm thị trấn Măng Đen - Măng Cành, nơi tập trung di tích lịch sử và thắng cảnh Măng Đen; làng đồng bào dân tộc thiểu số... 

Nghiên cứu giải pháp tăng cường giao thông đối ngoại và đối nội, kết nối với các khu du lịch lân cận như Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi; đẩy mạnh liên kết chuỗi du lịch miền Trung - Tây Nguyên. 

Đề xuất quy định quản lý, hướng dẫn kiểm soát phát triển theo hướng cụ thể và linh hoạt để từng bước làm sâu sắc hơn hình ảnh quy hoạch kiến trúc đô thị - du lịch gắn với không gian đặc trưng văn hóa vùng sinh thái Măng Đen và Tây Nguyên. 

Về nội dung hồ sơ quy hoạch bao gồm: Phân tích đánh giá lợi thế vị trí và quan hệ vùng; Đánh giá hiện trạng; Đánh giá công tác triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch và xác định vấn đề trọng tâm cần giải quyết ở giai đoạn quy hoạch; Dự báo phát triển; Định hướng phát triển không gian; Quy hoạch sử dụng đất; Định hướng xây dựng khung hạ tầng kỹ thuật; Đánh giá môi trường chiến lược; Các chương trình dự án ưu tiên và nguồn lực thực hiện; Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch. 

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo, bố trí nguồn vốn, phê duyệt tổng dự toán chi phí quy hoạch theo quy định pháp luật hiện hành. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan liên quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch xây dựng Khu du lịch Măng Đen huyện Kon Plông đến năm 2045 theo quy định của pháp luật./. 

Xem chi tiết QĐ tại đây

 

 

BBT
Số lượt xem:79

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang IPV6 Ready

4467714 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
TNC Phát triển: