banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 11 năm 2022
Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
24-6-2016

     Ngày 18/5/2016 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

     Chi tiết tải đây: Quyết định 844_signed.pdf

 

ipckontum
Số lượt xem:1452
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4136943 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC