banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 9 năm 2020
Thông báo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020
21-8-2020

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh đã có văn bản số 45/XTDT-NV về thông báo cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sángtạo tỉnh Kon Tum năm 2020 .

Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá nhân doanh nghiệp có các dự án khởi nghiệp đã được công nhận có khả năng bổ sung, phát triển thành dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đảm bảo đủ điều kiện để tham gia cuộc thi.

(Đã đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; Trang website của Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum http://ipckontum.gov.vn/ và các Trang thông tin điện tử của đơn vị có liên quan)

Các lĩnh vực đăng ký dự thi gồm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và chế biến dược liệu; ứng dụng công nghệ 4.0; phát triển các sản phẩm truyền thống; các đặc sản của địa phương.

Nay Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục thông báo đến Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân thuộc mọi thành phần trong tỉnh có dự án khởi nghiệp ĐMST dự định triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều dự án khởi nghiệp ĐMST có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hưởng ứng, tham gia cuộc thi này.

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Từ khi có thông báo đến 17 giờ 00 ngày 25/9 /2020;

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Cơ quan Thường trực Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020 (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum), địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 02603.915.637;

- Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: phkt197@gmail.com.

- Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Cơ quan Thường trực cuộc thi sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

- Thời gian chấm chung khảo và tổ chức trao giải thưởng: dự kiến nửa cuối tháng 10/2020.

 

BBT
Số lượt xem:90
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3319776 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC