banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
16-11-2017
Ngày 09/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần HSVN.

Theo đó, mục tiêu của dự án là Khai thác, chế biến đá xây dựng. Trữ lượng được phê duyệt ở thể tự nhiên: 214.600 m3; Trữ lượng được phê duyệt quy về thể nguyên khai: 316.535 m3. - Sản phẩm cung cấp: đá xây dựng 1x2: 12.000 m3/năm; đá các loại khác: 8.000 m3/năm.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tổng vốn đầu tư của dự án: 8.900.000.000 VNĐ

Diện tích mặt đất sử dụng của dự án là 5,5 ha; Thời hạn hoạt động của dự án: 11,5 năm  kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết tại đây: 

Phan Phượng
Số lượt xem:1878
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4379224 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC