banner
Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường
22-7-2022

Ngày 21/07/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei và thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 với các nội dung như sau:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thuộc khu vực giáp ranh giữa thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei và thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung tiến độ thực hiện dự án được quy định tại Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 461/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“- Thời gian hoàn thành thủ tục pháp lý, xây dựng cơ bản: Từ tháng 4 năm 2020 đến hết tháng 8 năm 2022.

- Thời gian vận hành khai thác và kinh doanh: Từ tháng 9 năm 2022 đến hết tháng 4 năm 2032.

- Thời gian cải tạo và phục hồi môi trường: Từ tháng 5 năm 2032 đến hết tháng 10 năm 2032.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, cụ thể: Sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2030 nếu điểm mỏ tiếp tục được quy hoạch, Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục khai thác thì lập thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định. Trường hợp điểm mỏ không được tiếp tục được quy hoạch, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 550/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2020 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 461/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan và Công ty TNHH MTV Đặng Phát Kon Tum có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Khắc Quang - IpcKonTum
Số lượt xem:106
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4045968 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC