banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su IaChim.
28-8-2017
Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 828/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ cao su IaChim, công suất 1.100 m3/ngày đêm của Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum.

Dự án được thực hiện tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với mục tiêu nhằm nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải để xử lý triệt để toàn bộ lượng nước thải phát sinh nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trường cũng như đảm bảo phát triển bền vững (phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường) trong khu vực. Sau nâng cấp, cải tạo hệ thống thì nước thải sau xử lý đạt loại A, QCVN 01-MT:2015/BTNMT và các chỉ tiêu photpho, Coliform đạt loại A, QCVN 40:2011/BTNMT.

 Diện tích mặt đất sử dụng 20.456m2 (trong tổng diện tích sử dụng đất của cả khu vực dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Ia Chim 153.324 m2)

Tổng vốn đầu tư dự án: 34.885.753.000 VNĐ. Thời hạn hoạt động dự án 36 năm (đến ngày 26/06/2053) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2017.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phan Phượng
Số lượt xem:4351
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC