banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Phê duyệt “Đề án Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020”
30-3-2017
Ngày 28/12/2017 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số: 1607/QĐ-UBND về việc Phê duyệt “Đề án Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020”

Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, tạo hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của Kon Tum; xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế;

Phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh dựa vào thiên nhiên, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tổng lượt khách đạt 24,3%; đến năm 2020, tổng lượng khách du lịch đạt 727.000 lượt (trong đó, khách quốc tế 322.000 lượt, khách nội địa 405.000 lượt), doanh thu du lịch tăng hơn 3 lần so với năm 2015, tạo việc làm cho 2.860 lao động.

Tăng cơ sở lưu trú lên 235 cơ sở, số lượng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 sao gấp 2 lần so với năm 2015; công suất sử dụng phòng đạt 73,5%.

Công nhận ít nhất 02 khu du lịch địa phương, 03 đến 05 điểm du lịch địa phương; đầu tư và phát triển ít nhất 03 làng du lịch cộng đồng. 

Chi tiết văn bản tại đây

Diễm Hằng – ipckontum
Số lượt xem:1819
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC